اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16

عنوان : ( ارزیابی و مقایسه وضعیت کلی برخی از انرژی های تجدید پذیر در ایران و جهان )

نویسندگان: افسانه امینیان , حسن عاقل , محمّدحسین عدالت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی و مقایسه وضعیت کلی برخی از انرژی های تجدید پذیر در ایران و جهان

کلمات کلیدی

ارزیابی و مقایسه وضعیت کلی برخی از انرژی های تجدید پذیر در ایران و جهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021523,
author = {امینیان, افسانه and عاقل, حسن and عدالت, محمّدحسین},
title = {ارزیابی و مقایسه وضعیت کلی برخی از انرژی های تجدید پذیر در ایران و جهان},
booktitle = {اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی},
year = {2011},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ارزیابی و مقایسه وضعیت کلی برخی از انرژی های تجدید پذیر در ایران و جهان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و مقایسه وضعیت کلی برخی از انرژی های تجدید پذیر در ایران و جهان
%A امینیان, افسانه
%A عاقل, حسن
%A عدالت, محمّدحسین
%J اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
%D 2011

[Download]