اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16

عنوان : ( بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی برای تولید خیار گلخانه ای (کشت به روش خاکی) مطالعه موردی: در شهرستان مشهد )

نویسندگان: اکبر ثنائی مقدم , حسن عاقل , حمید حاج محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی برای تولید خیار گلخانه ای (کشت به روش خاکی) مطالعه موردی: در شهرستان مشهد

کلمات کلیدی

بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی برای تولید خیار گلخانه ای (کشت به روش خاکی) مطالعه موردی: در شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021526,
author = {ثنائی مقدم, اکبر and عاقل, حسن and حاج محمدی, حمید},
title = {بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی برای تولید خیار گلخانه ای (کشت به روش خاکی) مطالعه موردی: در شهرستان مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی},
year = {2011},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی برای تولید خیار گلخانه ای (کشت به روش خاکی) مطالعه موردی: در شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی برای تولید خیار گلخانه ای (کشت به روش خاکی) مطالعه موردی: در شهرستان مشهد
%A ثنائی مقدم, اکبر
%A عاقل, حسن
%A حاج محمدی, حمید
%J اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
%D 2011

[Download]