سومین سمینار پژوهشی تغذیه دام و طیور کشور , 2001-09-01

عنوان : ( تعیین ارزش غذایی برخی از انواع علوفه زراعی و مرتعی منطقه سیستان )

نویسندگان: احمد حسن آبادی , مسعود علی پناه , قاسم جلیلوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین ارزش غذایی برخی از انواع علوفه زراعی و مرتعی منطقه سیستان

کلمات کلیدی

, ارزش غذایی, علوفه زراعی, علوفه مرتعی, منطقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021539,
author = {حسن آبادی, احمد and مسعود علی پناه and قاسم جلیلوند},
title = {تعیین ارزش غذایی برخی از انواع علوفه زراعی و مرتعی منطقه سیستان},
booktitle = {سومین سمینار پژوهشی تغذیه دام و طیور کشور},
year = {2001},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ارزش غذایی، علوفه زراعی، علوفه مرتعی، منطقه سیستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ارزش غذایی برخی از انواع علوفه زراعی و مرتعی منطقه سیستان
%A حسن آبادی, احمد
%A مسعود علی پناه
%A قاسم جلیلوند
%J سومین سمینار پژوهشی تغذیه دام و طیور کشور
%D 2001

[Download]