اولین نشست علمی پژوهشی ایثار وشهادت , 2010-05-31

عنوان : ( پیشینه تاریخی جهادو دفاع مقدس در ایران واسلام )

نویسندگان: هادی وکیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ارزشهای مهم اسلامی که بر تاریخ ایران تاثیر بسیار گذاشته است,اعتقاد به فرهنگ جهاد وشهادت در راه خدا بوده است.این عامل بویژه درمبارزه با استعمار و از جمله در جنگهای ایران وروسیه در عصر قاجار نمود یافته است.

کلمات کلیدی

, ایران, اسلام, جهاد, شهادت, قاجار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021549,
author = {وکیلی, هادی},
title = {پیشینه تاریخی جهادو دفاع مقدس در ایران واسلام},
booktitle = {اولین نشست علمی پژوهشی ایثار وشهادت},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ایران;اسلام;جهاد;شهادت;قاجار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیشینه تاریخی جهادو دفاع مقدس در ایران واسلام
%A وکیلی, هادی
%J اولین نشست علمی پژوهشی ایثار وشهادت
%D 2010

[Download]