ادب پژوهی, دوره (3), شماره (10), سال (2010-3) , صفحات (57-82)

عنوان : ( تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای )

نویسندگان: فرزاد قائمی , محمدجعفر یاحقی , مهدخت پورخالقی چترودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این جستار، بر اساس روش نقد اسطوره ای، به بررسی نمادینگی عناصر متضاد چهارگانه در اساطیر، به ویژه اسطوره های خاک و باد و مشاهده تبلور آن در شاهنامه فردوسی پرداخته شده است. تجسم ضدیت جوهری و وحدت نهایی میان عناصر متضاد، از فرافکنی محتویات ناخودآگاه در موضوعات بیرونی، در جهت غلبه بر طبیعت منتج شده است که در این میان، هر آخشیج، از جمله باد و خاک، صاحب نقشهایی شده اند که در اساطیر جهان و از جمله شاهنامه عمومیت دارد. در اساطیر، خاک ماده اولیه تشکیل دهندة حیات ماده ی و زندگی جسمانی انسان و همچنین، بستری برای مرگ و اضمحلال و پایان حیات گیتیانه او به شمار آمده است و عنصر باد نمادی از نیروی جان و حرکت حیات در طبیعت مادّی است، نمادی از خشم طبیعت و بروز اختلال در تعادل میان طبایع است که بارزترین نمودهای آن را در اسطوره توفان (در تلفیق با آخشیج آب) و دیو باد می توان جستجو کرد.

کلمات کلیدی

, شاهنامه, ناخودآگاه, کهن الگو, نقد اسطوره ای, خاک و باد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021571,
author = {قائمی, فرزاد and یاحقی, محمدجعفر and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای},
journal = {ادب پژوهی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {10},
month = {March},
issn = {1735-8027},
pages = {57--82},
numpages = {25},
keywords = {شاهنامه، ناخودآگاه، کهن الگو، نقد اسطوره ای، خاک و باد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای
%A قائمی, فرزاد
%A یاحقی, محمدجعفر
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J ادب پژوهی
%@ 1735-8027
%D 2010

[Download]