زیست شناسی ایران, دوره (23), شماره (4), سال (2010-12) , صفحات (573-583)

عنوان : ( بررسی بیوسیستماتیکی جوندگان شیراز ( بخش مرکزی ) )

نویسندگان: رقیه زارعی , جمشید درویش , حمید رضا اسماعیلی , سیدمصطفی ترحمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی بیوسیستماتیکی جوندگان شیراز ( بخش مرکزی )

کلمات کلیدی

, شیراز, فون , جوندگان, مورفولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021591,
author = {زارعی, رقیه and درویش, جمشید and حمید رضا اسماعیلی and ترحمی, سیدمصطفی},
title = {بررسی بیوسیستماتیکی جوندگان شیراز ( بخش مرکزی )},
journal = {زیست شناسی ایران},
year = {2010},
volume = {23},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-9406},
pages = {573--583},
numpages = {10},
keywords = {شیراز، فون ، جوندگان، مورفولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بیوسیستماتیکی جوندگان شیراز ( بخش مرکزی )
%A زارعی, رقیه
%A درویش, جمشید
%A حمید رضا اسماعیلی
%A ترحمی, سیدمصطفی
%J زیست شناسی ایران
%@ 2008-9406
%D 2010

[Download]