حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (377-384)

عنوان : ( شناسایی چهار گونه نماتد Belonolaimid از مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: وحیده عرفانی پورقاسمی , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی جمعاً 55 نمونه خاک و غده آلوده طی سالهای 1385 و 1386 از مزارع سیب زمینی شهرستانهای استان خراسان رضوی جمع آوری گردید. نماتدها پس ازاستخراج از خاک و تثبیت به گلیسیرین منتقل شدند. شناسایی گونه ها بر اساس صفات مورفولوژیک ومرفومتریک انجام شد . از 16 گونه شناسایی شده، چهار گونه ازBelonolimid شاملGeocenamus rugosus ، Tylenchorhynchus shivanandi و Geocenamus tartuensis ، Amplimerlinius sikkimensisبوده که سه گونه اخیر برای فون نماتد های انگل گیاهی ایران جدید می باشند.

کلمات کلیدی

, Belonolaimid , سیب زمینی , خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021613,
author = {عرفانی پورقاسمی, وحیده and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {شناسایی چهار گونه نماتد Belonolaimid از مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {24},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {377--384},
numpages = {7},
keywords = {Belonolaimid ، سیب زمینی ، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی چهار گونه نماتد Belonolaimid از مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی
%A عرفانی پورقاسمی, وحیده
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]