پیام جهانی فردوسی , 2010-05-14

عنوان : ( واژه های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن در شاهنامه )

نویسندگان: زهرا اختیاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژه های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن در شاهنامه

کلمات کلیدی

, گویش خانیک, برهان قاطع, شاهنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021720,
author = {اختیاری, زهرا},
title = {واژه های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن در شاهنامه},
booktitle = {پیام جهانی فردوسی},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {گویش خانیک; برهان قاطع; شاهنامه فردوسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واژه های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن در شاهنامه
%A اختیاری, زهرا
%J پیام جهانی فردوسی
%D 2010

[Download]