اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری ، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی , 2011-05-18

عنوان : ( بهره وری بیشتر نیروی انسانی در نظام دانشگاهی از طریق بازنگری در نظام مدیریتی (ارائه یک الگو) )

نویسندگان: بهروز مهرام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021729,
author = {مهرام, بهروز},
title = {بهره وری بیشتر نیروی انسانی در نظام دانشگاهی از طریق بازنگری در نظام مدیریتی (ارائه یک الگو)},
booktitle = {اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری ، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی},
year = {2011},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {نظام مدیریتی، بهره وری، نظام دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره وری بیشتر نیروی انسانی در نظام دانشگاهی از طریق بازنگری در نظام مدیریتی (ارائه یک الگو)
%A مهرام, بهروز
%J اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری ، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
%D 2011

[Download]