علوم آب و خاک, دوره (14), شماره (53), سال (2010-10) , صفحات (53-65)

عنوان : ( بررسی مدیریت آبیاری و بسترهای متفاوت در کشت بدون خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای )

نویسندگان: پریسا شاهین رخسار احمدی , حسن شکری واحد , محمد اسماعیل اسدی , کامران داوری , غلامعی پیوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در دنیا استفاده از کشت بدون خاک به عنوان نوعی فناوری تولید گیاهان...

کلمات کلیدی

, گوجه‌فرنگی, هیدروپونیک, لیکا, پرلیت, آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021745,
author = {پریسا شاهین رخسار احمدی and حسن شکری واحد and محمد اسماعیل اسدی and داوری, کامران and غلامعی پیوست},
title = {بررسی مدیریت آبیاری و بسترهای متفاوت در کشت بدون خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2010},
volume = {14},
number = {53},
month = {October},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {53--65},
numpages = {12},
keywords = {گوجه‌فرنگی، هیدروپونیک، لیکا، پرلیت، آبیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مدیریت آبیاری و بسترهای متفاوت در کشت بدون خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای
%A پریسا شاهین رخسار احمدی
%A حسن شکری واحد
%A محمد اسماعیل اسدی
%A داوری, کامران
%A غلامعی پیوست
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2010

[Download]