کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب , 2011-04-26

عنوان : ( عارضه یابی برون سپاری و ارائه مدل در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمد قربانی , محمد رضا مختار نظیف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خدمات حوزه آب و فاضلاب غالبا عبارتند از: انتقال، تصفیه و توزیع آب شرب، جمع آوری، تصفیه و در صورت لزوم دفع فاضلاب و نیز خدماتی ضمنی همچون صدور صورتحساب، ساخت، طراحی، نگهداری و تعمیرات، آزمون، مشاوره و مدیریت تجهیزات وامکانات. خدمات یاد شده عموما در انحصار دولت بوده و از این طریق اداره می شوند. با این حال ملاحظات مالی از جمله درآمد ناشی از فروش دارایی ها و کاهش هزینه های مستقیم ارائه خدمات آب و فاضلاب دولت ها را به دخالت دادن بخش خصوصی در این حوزه تشویق نموده است. به این ترتیب در سال های اخیر با افزایش روند خصوصی سازی، توافق نامه های انحصاری و قراردادهای عملیاتی و مدیریتی فرصت های بی شماری برای حضور بخش خصوصی در این عرصه فراهم آمده است. از آنجا که آب یکی از مسائل و نیازمندی های حیاتی انسان به شمار می رود، وارد کردن بخش خصوصی در این حوزه ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاصی را می طلبد. نتایج مطالعات عارضه یابی در خصوص عارضه های برون سپاری این حوزه نشان می دهد که برون سپاری فعالیتها در صنعت آب و فاضلاب همراه با نقیصه ها،‌ایرادات و عوارضی بوده که نیازمند بهبود می باشند. در این مقاله ضمن مروری بر عارضه های شناسائی شده، راه حلهائی نظام مند برای برطرف نمودن این نقیصه ها ارائه می شود. الگو برداری از تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در این زمینه، رویکرد ارائه نظام پیشنهادی تحقیق بوده که با اخذ نظر و دیدگاه تعدادی خبرگان مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است و در خاتمه مدلی جهت انتخاب فعالیتهای مناسب جهت برون سپاری ارائه شده است .

کلمات کلیدی

, برون سپاری, خصوصی سازی, آب و فاضلاب, بخش خصوصی, بخش دولتی, عارضه یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021751,
author = {قربانی, محمد and محمد رضا مختار نظیف},
title = {عارضه یابی برون سپاری و ارائه مدل در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برون سپاری، خصوصی سازی، آب و فاضلاب، بخش خصوصی، بخش دولتی، عارضه یابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عارضه یابی برون سپاری و ارائه مدل در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
%A قربانی, محمد
%A محمد رضا مختار نظیف
%J کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب
%D 2011

[Download]