اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران , 2011-02-08

عنوان : ( اثر برینکمن بر تولید انتروپی چگالش در همرفت اجباری روی سطح خارجی لوله بیضوی )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی , سیده مهناز مدیرخازنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این مقاله، بررسی نرخ تولید انتروپی در فرایند چگالش لایه ای بر روی سطح خارجی یک لوله همدما با سطح مقطع بیضوی می باشد. در مقاله پیش رو از یک روش عددی جهت مطالعه اثر پارامترهای کاری از جمله عدد رینولدز و عدد برینکمن بر روی نرخ تولید انتروپی استفاده شده است. نکته مورد توجه در این بررسی، حضور انتقال حرارت جابه جایی اجباری و همچنین استفاده از سطح مقطع بیضوی می باشد. نتایج نشان می دهد که با افزایش نسبت درحالی که عدد تولید انتروپی حرارتی ثابت باقی می ماند عدد تولید انتروپی اصطکاکی افزایش می یابد . بنابراین می توان با مینیمم کردن عدد تولید انتروپی کل را کاهش داد. علاوه بر آن در یک ثابت با افزایش عدد رینولدز، عدد تولید انتروپی اصطکاکی کاهش می یابد در حالی که عدد تولید انتروپی حرارتی افزایش پیدا می کند ، بنابراین با بهبود عدد رینولدز نیز می توانی عدد تولید انتروپی حرارتی را بهینه نمود.

کلمات کلیدی

, جابه جایی اجباری, لوله بیضوی, تولید انتروپی, چگالش لایه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021752,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد and مدیرخازنی, سیده مهناز},
title = {اثر برینکمن بر تولید انتروپی چگالش در همرفت اجباری روی سطح خارجی لوله بیضوی},
booktitle = {اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جابه جایی اجباری، لوله بیضوی، تولید انتروپی، چگالش لایه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر برینکمن بر تولید انتروپی چگالش در همرفت اجباری روی سطح خارجی لوله بیضوی
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A مدیرخازنی, سیده مهناز
%J اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران
%D 2011

[Download]