هیجدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2010 , 2010-05-11

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی کاهش آلودگی دود سیاه موتور دیزلOM 314 تنفس طبیعی توسط جاذب مرطوب )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , سیدمحمودابوالحسن علوی , علی قاضی خانی , محمدابراهیم فیض , محمد شریف زاده , مرتضی کیمیاقلم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با توجه به محدود شدن حد نهائی آلاینده های تولید شده توسط موتور های احتراق داخلی به خصوص دیزل و همچنین با توجه به اهمیت آلاینده دوده در تخریب محیط زیست لزوم بهره گیری از روشهای بهینه برای جذب دوده منتشر شده از موتور دیزل افزایش یافته است. در این تحقیق روش نوینی برای جلوگیری از انتشار دود سیاه در موتور دیزل بصورت آزمایشگاهی بررسی شده است. در این روش دوده در محیطی مرطوب جذب میشود و دوده جمع آوری شده قابلیت بازیابی برای مصارف صنعتی را دارد. این آزمایش برروی موتور انجام شده ECE-R توسط روش تست 49 OM تنفس طبیعی 314 و EURO است و میزان آلودگی دود سیاه با استانداردهای 1 مقایسه شده است. EURO2

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: موتور دیزل, آلاینده دوده, جاذب مرطوب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021754,
author = {قاضی خانی, محسن and سیدمحمودابوالحسن علوی and علی قاضی خانی and فیض, محمدابراهیم and شریف زاده, محمد and کیمیاقلم, مرتضی},
title = {بررسی آزمایشگاهی کاهش آلودگی دود سیاه موتور دیزلOM 314 تنفس طبیعی توسط جاذب مرطوب},
booktitle = {هیجدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2010},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: موتور دیزل، آلاینده دوده، جاذب مرطوب.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی کاهش آلودگی دود سیاه موتور دیزلOM 314 تنفس طبیعی توسط جاذب مرطوب
%A قاضی خانی, محسن
%A سیدمحمودابوالحسن علوی
%A علی قاضی خانی
%A فیض, محمدابراهیم
%A شریف زاده, محمد
%A کیمیاقلم, مرتضی
%J هیجدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2010
%D 2010

[Download]