ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( بررسی اثرچیدمان ورق هایCFRP در مقاوم سازی دیوارهای بتنی دربرابر بار انفجار )

نویسندگان: محیا فاضلی پور , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، رفتار غیر خطی دیوارهای بتنی مقاوم سازی شده به وسیله‌ی پلیمرهای مسلح با الیاف کربنی(CFRP) در برابر بار ناشی از موج انفجار به کمک نرم افزار المان محدود Abaqus مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه بار انفجاری، شرایط تکیه‌گاهی، ابعاد دیوار، جنس الیاف و ویژگی‌های مصالح مورد استفاده یکسان در نظر گرفته شده و تاثیر چیدمان و ضخامت ورق‌های CFRP در حالت‌های مختلف بررسی شده است. نخست، میزان جابجایی و چگونگی توزیع تنش و نشانه‌ی تخریب در دیوارها محاسبه و ناحیه‌های بحرانی شناسایی شدند. سپس، پاسخ مربوط به دیوارهای مقاوم سازی شده با عملکرد دیوارهای بتنی مسلح با یکدیگر و با دیوار مرجع مقایسه شده و میزان تاثیر استفاده از این روش مقاوم سازی برای دیوارها در برابر بارگذاری انفجاری مشخص گردیده است. در پایان، با توجه به نتایج حاصل از بررسی چیدمان‌های نواری در مقابل پوشش کامل دیوار، بکارگیری این روش در مقاوم سازی مناسب ارزیابی شده است.

کلمات کلیدی

, بارگذاری انفجاری, دیوار بتنی مسلح, مقاوم سازی, CFRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021758,
author = {فاضلی پور, محیا and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {بررسی اثرچیدمان ورق هایCFRP در مقاوم سازی دیوارهای بتنی دربرابر بار انفجار},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {بارگذاری انفجاری، دیوار بتنی مسلح، مقاوم سازی، CFRP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرچیدمان ورق هایCFRP در مقاوم سازی دیوارهای بتنی دربرابر بار انفجار
%A فاضلی پور, محیا
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2011

[Download]