نخستین همایش علمی آمادگی جسمانی و ایروبیک با تأکید بر زندگی شهری و سلامت , 2010-06-06

عنوان : ( ارتباط بین زندگی فعال و کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی در دانشجویان )

نویسندگان: مهدی طالب پور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط بین زندگی فعال و کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی در دانشجویانارتباط بین زندگی فعال و کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی در دانشجویانارتباط بین زندگی فعال و کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی در دانشجویان

کلمات کلیدی

, کیفیت زندگی, تندرستی دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021764,
author = {طالب پور, مهدی},
title = {ارتباط بین زندگی فعال و کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی در دانشجویان},
booktitle = {نخستین همایش علمی آمادگی جسمانی و ایروبیک با تأکید بر زندگی شهری و سلامت},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت زندگی، تندرستی دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط بین زندگی فعال و کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی در دانشجویان
%A طالب پور, مهدی
%J نخستین همایش علمی آمادگی جسمانی و ایروبیک با تأکید بر زندگی شهری و سلامت
%D 2010

[Download]