مهندسی شیمی ایران, دوره (10), شماره (54), سال (2011-2) , صفحات (59-66)

عنوان : ( شبیه سازی جریان سنج روزنه ای هم مرکز به منظور محاسبه ضریب تخلیه در جریان متلاطم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی , عبدالرضا سیف زاده عمرانی , پویان ثقه الاسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق نظر به اهمیت اندازه گیری جریان ،فشار ، افت فشار و جبران آن در صنایع نفت و گاز و چگونگی تبدیل محاسبات تئوری به واقعی با تعیین ضریب تخلیه ، با استفاده از دینامیک سیالاتی ضریب تخلیه جریان سنج روزنه ای در جریان متلاطم با استفاده از نرم افزار تجاری Fluent در بازه B بین 0.3 تا 0.7 محاسبه گردیده است. در این تحقیق مدل به صورت تقارن محوری در نظر گرفته شده و از مدل k-e برای جریان متلاطم استفاده گردیده است. مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با داده‌های آزمایشگاهی موجود در بازه عدد رینولدز 10000 تا 200000 معرف ایجاد خطایی بین حداقل 0.25 و حداکثر 4.36 درصد می باشد. لذا با توجه به هزینه کم محاسبات و قابل اطمینان بودن و دقت این روش، میتوان آنرا برای جریان سنج روزنه ای قطاعی که برای آن داده های تجربی وجود ندارد گسترش داد که از اهداف بعدی این تحقیق می باشد.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی, جریان سنج روزنه ای, جریان متلاطم, ضریب تخلیه, نرم افزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021773,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر and عبدالرضا سیف زاده عمرانی and پویان ثقه الاسلامی},
title = {شبیه سازی جریان سنج روزنه ای هم مرکز به منظور محاسبه ضریب تخلیه در جریان متلاطم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2011},
volume = {10},
number = {54},
month = {February},
issn = {1735-5400},
pages = {59--66},
numpages = {7},
keywords = {شبیه سازی، جریان سنج روزنه ای، جریان متلاطم، ضریب تخلیه، نرم افزار فلوئنت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی جریان سنج روزنه ای هم مرکز به منظور محاسبه ضریب تخلیه در جریان متلاطم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A عبدالرضا سیف زاده عمرانی
%A پویان ثقه الاسلامی
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2011

[Download]