سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2011-04-20

عنوان : ( چالش های برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی شهری موفق )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , الهام بهپور , نسترن قره باغی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات پیچیده در جامعه جهانی، دست اندرکاران جوامع را وا می دارد تا برنامه هایی را ارائه کنند که با شرایط معاصر تناسب بیشتری داشته باشد. لذا در دهه های پایانی قرن بیستم، بحران برنامه ریزی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای پیدا کرد. چنین تحولاتی موجبات تغییر برخورد با شهر از شیوه ایستا به روشی پویا شد و برنامه ریزی استراتژیک به ابزاری نیرومند برای مدیران شهری به منظور ساماندهی شهرها، مبدل گشت. امروزه، توجه به برنامه ریزی استراتژیک در موفقیت برنامه های کلان شهری، غیر قابل انکار است و از آن جایی که، این نوع برنامه ریزی با چالش ها متعددی روبه رو می باشد، شناخت این تنگناها جهت دستیابی به الگوی موفق برنامه ریزی شهری، ضروری به نظر می رسد. از این رو، مدل مفهومی ارائه شده، چالش های برنامه ریزی استراتژیک در برنامه ریزی شهری موفق را مورد بررسی قرار می دهد. لذا این مدل، راهنمایی جهت تحقیقات آتی بوده و به عنوان الگویی به منظور تقویت مولفه های برنامه ریزی شهری موفق از طریق توجه به چالش های برنامه ریزی استراتژیک و درک نقش موثر آن در اداره مطلوب شهری، مطرح می گردد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی استراتژیک, چالش های برنامه ریزی استراتژیک, برنامه ریزی شهری, برنامه ریزی شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021786,
author = {رحیم نیا , فریبرز and بهپور, الهام and قره باغی, نسترن},
title = {چالش های برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی شهری موفق},
booktitle = {سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برنامه ریزی استراتژیک- چالش های برنامه ریزی استراتژیک- برنامه ریزی شهری- برنامه ریزی شهری موفق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چالش های برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی شهری موفق
%A رحیم نیا , فریبرز
%A بهپور, الهام
%A قره باغی, نسترن
%J سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2011

[Download]