اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران , 2011-02-08

عنوان : ( بررسی آزمایشگا هی جریان سیال در جابجایی آزاد صفحه تخت قائم با شار حرارتی ثابت به روشٍ سرعت سنجی از تصو یر ذرات )

نویسندگان: سامن رسائی پور , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله بررسی آزمایشگا هی جریان سیال در جابجایی آزاد صفحه تخت قائم با شار حرارتی ثابت به روشٍ سرعت سنجی از تصو یر ذرات انجام شده است.

کلمات کلیدی

, جریان سیال , جابجایی آزاد , صفحه تخت قائم , شار حرارتی ثابت , روشٍ سرعت سنجی , تصو یر ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021787,
author = {رسائی پور, سامن and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {بررسی آزمایشگا هی جریان سیال در جابجایی آزاد صفحه تخت قائم با شار حرارتی ثابت به روشٍ سرعت سنجی از تصو یر ذرات},
booktitle = {اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جریان سیال - جابجایی آزاد - صفحه تخت قائم - شار حرارتی ثابت - روشٍ سرعت سنجی - تصو یر ذرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگا هی جریان سیال در جابجایی آزاد صفحه تخت قائم با شار حرارتی ثابت به روشٍ سرعت سنجی از تصو یر ذرات
%A رسائی پور, سامن
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران
%D 2011

[Download]