همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02

عنوان : ( بررسی اثر نوع محیط کشت بر فاکتورهای رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزه )

نویسندگان: محمدتقی عبادی , مصطفی رحمتی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرزه (Satureja hortensis L.) یکی از گیاهان دارویی مهم خانواده نعناعیان می باشد که اسانس آن کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف دارد. عملکرد و میزان مواد موثره در گیاهان دارویی تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار می گیرند که یکی از این عوامل نوع محیط کشت است. به منظور بررسی اثرات نسبت های مختلف کوکوپیت و پرلایت به همراه خاک زراعی بر روی رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار و در 3 تکرار انجام گرفت. تیمار ها شامل نسبت های صفر (شاهد)، 5، 10 و 15 درصد حجمی پرلایت و کوکوپیت بصورت جداگانه در گلدان بودند. صفات مورد بررسی عبارت بودند از ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول ریشه، وزن خشک ریشه، وزن تر و خشک اندام هوایی، درصد و عملکرد اسانس. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (47/26 سانتیمتر) و عملکرد اسانس (15/0 گرم در هر گلدان) در تیمار 15 درصد پرلایت و بیشترین وزن خشک اندام هوایی (5/4 گرم) در تیمار شاهد بدست آمد ولی بیشترین میزان اسانس (5/4 درصد) مربوط به تیمار 5 درصد کوکوپیت بود. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که افزودن 15 درصد حجمی پرلایت به خاک برای کشت این گیاه مناسب می باشد.

کلمات کلیدی

, مرزه, محیط کشت, اسانس, کوکوپیت, پرلایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021804,
author = {محمدتقی عبادی and مصطفی رحمتی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی اثر نوع محیط کشت بر فاکتورهای رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزه},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {مرزه، محیط کشت، اسانس، کوکوپیت، پرلایت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نوع محیط کشت بر فاکتورهای رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزه
%A محمدتقی عبادی
%A مصطفی رحمتی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2011

[Download]