تدبیر, دوره (15), شماره (127), سال (2004-6) , صفحات (33-39)

عنوان : ( مدیریت زنجیره تامین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات )

نویسندگان: علیرضا پویا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنجیره های تامین ، تامین کنندگان را به یک شرکت تولید و شرکت را به مشتریانش ارتباط می دهد . برای اداره صحیح زنجیره تامین لازم است تا نسبت به خدمات عالی به مشتریان هزینه های پایین زمان چرخه کوتاه اطمینان حاصل کنیم . زنجیره های تامین دارای انواع مختلفی هستند که می توان از مهمترین آنها به «ساخت یکپارچه برای ذخیره کردن» ، «پس از تخلیه پر کردن به طور مستمر» ، «ساخت بر مبنای سفارش» و «مونتاژ کانالی» اشاره کرد .

کلمات کلیدی

, مدیریت زنجیره تامین, تکنولوژی اطلاعات, اثر شلاق چرمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021822,
author = {پویا, علیرضا},
title = {مدیریت زنجیره تامین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات},
journal = {تدبیر},
year = {2004},
volume = {15},
number = {127},
month = {June},
issn = {1022-7199},
pages = {33--39},
numpages = {6},
keywords = {مدیریت زنجیره تامین، تکنولوژی اطلاعات، اثر شلاق چرمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت زنجیره تامین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات
%A پویا, علیرضا
%J تدبیر
%@ 1022-7199
%D 2004

[Download]