دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2006-11-05

عنوان : ( اثر نسبت ابعادی یک مقطع مستطیلی در شکل گیری عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک لایه مرزی روی یک صفحه تخت )

نویسندگان: محسن کهرم , داوود خدادادزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش ضریب انتقال حرارت در نتیجه ورود یک مانع مستطیلی و تغییر نسبت ابعادی اضلاع و فاصله مستطیل از یک صفحه تخت مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد که با نزدیک شدن مانع به دیواره ضریب انتقال حرارت روی دیوار تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش می یابد. همچنین فرکانس رهائی گردابه ها در نتیجه تغییر نسبت ابعلدی و فاصله تحت تاثیر قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, مانع مستطیلی, عدد اشتروهال, رهائی گردابه, ضریب انتقال حرارت, متد کوئیک Rectangular insert, Strouhaul number, Vortex shedding, Heat Transfer coefficient, QUICK method
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021824,
author = {کهرم, محسن and خدادادزاده, داوود},
title = {اثر نسبت ابعادی یک مقطع مستطیلی در شکل گیری عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک لایه مرزی روی یک صفحه تخت},
booktitle = {دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {2006},
location = {یزد, ايران},
keywords = {مانع مستطیلی، عدد اشتروهال، رهائی گردابه، ضریب انتقال حرارت، متد کوئیک Rectangular insert; Strouhaul number; Vortex shedding; Heat Transfer coefficient; QUICK method},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر نسبت ابعادی یک مقطع مستطیلی در شکل گیری عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک لایه مرزی روی یک صفحه تخت
%A کهرم, محسن
%A خدادادزاده, داوود
%J دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 2006

[Download]