پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک , 2007-05-15

عنوان : ( بهینه سازی طراحی مبدل های حرارتی پوسته لوله با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: محسن کهرم , ایمان حسیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سطح تبادل حرارتی یک مبدل پوسته و لوله با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه شده است. در بهینه سازی همزمان با کاهش سطح، افت فشار افزایش می یابد. با گرایش مقدار سطح به حداقل، دمای آب خروجی سرد کننده به مقدار مطلوب میل می کند و سپس تابع هزینه به عنوان خروجی محاسبات در اختیار قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, الگوریتم ژنتیک, مبدل پوسته و لوله, انتقال حرارت Genetic algorithm, Optimization, Shell and tube, Heat transfer
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021833,
author = {کهرم, محسن and حسیبی, ایمان},
title = {بهینه سازی طراحی مبدل های حرارتی پوسته لوله با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، مبدل پوسته و لوله، انتقال حرارت Genetic algorithm; Optimization; Shell and tube; Heat transfer},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی طراحی مبدل های حرارتی پوسته لوله با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A کهرم, محسن
%A حسیبی, ایمان
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2007

[Download]