چهاردهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2006-05-12

عنوان : ( تحریک لایه مرزی جریان مغشوش روی صفحه تخت با استفاده از مانع مربعی در حالت ناپایدار )

نویسندگان: محسن کهرم , سیدمحمد جوادی مال آباد , داوود خدادادزاده , سعید خاکپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال حرارت از لایه مرزی توربولنت با وارد کردن یک مانع مستطیلی به داخل لایه مرزی تحریک شده است. در این مطالعه تحول تابع زمان و ناپایدار فرض می شود و ضریب انتقال حرارت در نتیجه فرض ناپایدار بودن جریان بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که افزایش فاصله مانع از دیواره، انتقال حرارت متوسط و طول منطقه ای که تحت تاثیر تحریک قرار دارد را کاهش می دهد. ضریب انتقال حرارت نقطه ای بعد از مانع همچنان بیشترین افزایش را دارد. با افزایش فاصله مانع از دیوار عدد اشتروهال افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, تحریک لایه مرزی, گردابه, رو ش کوئیک, ضریب انتقال حرارت Boundary layer disturbance, vortex, QUICK scheme, Heat transfer coefficient
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021834,
author = {کهرم, محسن and جوادی مال آباد, سیدمحمد and خدادادزاده, داوود and خاکپور, سعید},
title = {تحریک لایه مرزی جریان مغشوش روی صفحه تخت با استفاده از مانع مربعی در حالت ناپایدار},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تحریک لایه مرزی، گردابه، رو ش کوئیک، ضریب انتقال حرارت Boundary layer disturbance; vortex; QUICK scheme; Heat transfer coefficient},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحریک لایه مرزی جریان مغشوش روی صفحه تخت با استفاده از مانع مربعی در حالت ناپایدار
%A کهرم, محسن
%A جوادی مال آباد, سیدمحمد
%A خدادادزاده, داوود
%A خاکپور, سعید
%J چهاردهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2006

[Download]