هفدهمین کنفرانس سالانه و بین المللی مهندسی مکانیک , 2009-05-19

عنوان : ( مطالعه فنی و ترمودینامیکی استفاده از توربین های انبساطی در تجهیزات سرچاهی مناطق گازی کشور )

نویسندگان: فاطمه گلخو , محمود نقدبیشی , سیدمحمد جوادی مال آباد , محسن کهرم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازیافت انرژی از کاهش فشار گازهای خروجی از چاه های گاز مورد استفاده قرار گرفته است. انرژی حاصل از انبساط گاز پس از کسر کار دریافتی توربین انبساطی از جریان گاز مطالعه شده و با توجه به محتویات قابل تقطیر حدود قابل قبول برای عملکرد توربین انبساطی تعیین شده است. همچنین برای کار توربین در محدوده های وسیعتری از تقلیل فشار، پذیرفته شده است که تا حدودی گاز سرد شده افزایش دما داده شود. شرایط مدلسازی شده و شرایط اقتصادی کسب این انرژی ها توسط توربین انبساطی گزارش شده است.

کلمات کلیدی

, توربین انبساطی, تقلیل فشار, تشکیل هیدرات Expansion turbine, Pressure reducing, Hydrate generation in gas lines
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021837,
author = {گلخو, فاطمه and محمود نقدبیشی and جوادی مال آباد, سیدمحمد and کهرم, محسن},
title = {مطالعه فنی و ترمودینامیکی استفاده از توربین های انبساطی در تجهیزات سرچاهی مناطق گازی کشور},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه و بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توربین انبساطی، تقلیل فشار، تشکیل هیدرات Expansion turbine; Pressure reducing; Hydrate generation in gas lines},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه فنی و ترمودینامیکی استفاده از توربین های انبساطی در تجهیزات سرچاهی مناطق گازی کشور
%A گلخو, فاطمه
%A محمود نقدبیشی
%A جوادی مال آباد, سیدمحمد
%A کهرم, محسن
%J هفدهمین کنفرانس سالانه و بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2009

[Download]