علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (6), سال (2007-2) , صفحات (259-260)

عنوان : Development of a polymerase chain reaction-based method to identify poultry, ruminants, and equine components in fish meal ( بررسی امکان تشخیص آلودگی پودر ماهی به فرآورده های طیور، نشخوارکنندگان و اسب سانان بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) )

نویسندگان: علیرضا هروی موسوی , محمدرضا نصیری , غلامرضا پورسیفی خیمه سری , مهدی سلطانی , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی امکان تشخیص آلودگی پودر ماهی به فرآورده های طیور، نشخوارکنندگان و اسب سانان بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)

کلمات کلیدی

, بررسی امکان تشخیص آلودگی پودر ماهی به فرآورده های طیور, نشخوارکنندگان و اسب سانان بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102184,
author = {هروی موسوی, علیرضا and نصیری, محمدرضا and پورسیفی خیمه سری, غلامرضا and سلطانی, مهدی and جوادمنش, علی},
title = {Development of a polymerase chain reaction-based method to identify poultry, ruminants, and equine components in fish meal},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
volume = {20},
number = {6},
month = {February},
issn = {1029-4791},
pages = {259--260},
numpages = {1},
keywords = {بررسی امکان تشخیص آلودگی پودر ماهی به فرآورده های طیور، نشخوارکنندگان و اسب سانان بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Development of a polymerase chain reaction-based method to identify poultry, ruminants, and equine components in fish meal
%A هروی موسوی, علیرضا
%A نصیری, محمدرضا
%A پورسیفی خیمه سری, غلامرضا
%A سلطانی, مهدی
%A جوادمنش, علی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]