اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16

عنوان : ( مدل تغییر شکل تایر در اثر بار )

نویسندگان: مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین روشهای مختلف استحصال انرژی از تراکتور(کشش مالبندی، محور توان دهیPTO و سامانه هیدرولیکی)، بیشترین استفاده از طریق کشش مالبندی است که اتفاقا بالاترین میزان تلفات در آن رخ می دهد. تلفات کشش مالبندی به فشردگی خاک و لغزش چرخ های محرک و هر دو عامل مذکور به فشار باد تایر وابسته اند. بیشتر کاربران تراکتور برای کم کردن لغزش، کاهش فشار باد تایر را اولین و ساده ترین گزینه عملی می دانند. حال آن که این کار علاوه بر افزایش مصرف سوخت ناشی از افزایش مقاومت غلتشی تایر از عمر مفید تایر نیز می کاهد. کارخانه های سازنده تایر بیشترین باری را که تایر تحمل می کند برای چند نمونه فشار مشخص ارائه کرده اند، اما بیشتر افرادی که درصدد کاهش لغزش، کاهش فشردگی خاک و افزایش عمر تایر تراکتور هستند در انتخاب فشار مناسب در شرایط مختلف کاری تراکتور دچار مشکل می شوند. برای تدوین مدلی که میزان تغییر شکل تایر ناشی از بار را نشان می دهد، دو نمونه تایر در سه فشار مختلف تحت آزمایش قرار گرفتند. مدل ارائه شده علاوه بر مشخص نمودن شعاع غلتش تایر تحت بار مشخص، حد اکثر بار قابل تحمل تایر را نیز مشخص می کند. بدین ترتیب می توان فشار مناسب جهت انجام امور مختلف خاکورزی را مشخص نموده و از تلفات کشش کاست.

کلمات کلیدی

, تغییر شکل تایر, کشش مالبندی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021853,
author = {خسروی هفشجانی, مهدی and عباسپور فرد, محمدحسین and آق خانی, محمدحسین},
title = {مدل تغییر شکل تایر در اثر بار},
booktitle = {اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {تغییر شکل تایر، کشش مالبندی، لغزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل تغییر شکل تایر در اثر بار
%A خسروی هفشجانی, مهدی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A آق خانی, محمدحسین
%J اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
%D 2011

[Download]