دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28

عنوان : ( بررسی روابط همبستگی بین شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای )

نویسندگان: مجید دشتی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , حمید رضا مهرآبادی , احسان عیشی رضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین روابط همبستگی بین صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی هفت رقم چغندرقند [ Jolge، PP8 و Sbsi1 (ارقام داخلی)، Giada و Palma (منشأ آلمان)، Monatunna (منشأ سوئد) و Superma] پاییزه

کلمات کلیدی

, بقا, چغندر قند, تنش سرما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021895,
author = {دشتی, مجید and نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and مهرآبادی, حمید رضا and عیشی رضائی, احسان},
title = {بررسی روابط همبستگی بین شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {بقا، چغندر قند، تنش سرما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روابط همبستگی بین شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای
%A دشتی, مجید
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A مهرآبادی, حمید رضا
%A عیشی رضائی, احسان
%J دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2011

[Download]