دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28

عنوان : ( بررسی رابطه بین مقاومت به علف کش در ژنوتیپ های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و تحمل به یخ زدگی )

نویسندگان: مجید حیدری , عباس عباسیان , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثر تنش یخ زدگی بر ژنوتیپ های حساس و مقاوم به علف کش یولاف مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, مقاومت, علف کش, تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021896,
author = {حیدری, مجید and عباسیان, عباس and ایزدی دربندی, ابراهیم and نظامی, احمد},
title = {بررسی رابطه بین مقاومت به علف کش در ژنوتیپ های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و تحمل به یخ زدگی},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {مقاومت، علف کش، تنش سرما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین مقاومت به علف کش در ژنوتیپ های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و تحمل به یخ زدگی
%A حیدری, مجید
%A عباسیان, عباس
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A نظامی, احمد
%J دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2011

[Download]