دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28

عنوان : ( بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه زعفران (Crocus sativus L.) تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: شهرام رضوان بیدختی , احمد نظامی , سارا سنجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در زعفران مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, تنش سرما, زعفران, نشت الکترولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021900,
author = {رضوان بیدختی, شهرام and نظامی, احمد and سنجانی, سارا},
title = {بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه زعفران (Crocus sativus L.) تحت شرایط کنترل شده},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تنش سرما، زعفران، نشت الکترولیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه زعفران (Crocus sativus L.) تحت شرایط کنترل شده
%A رضوان بیدختی, شهرام
%A نظامی, احمد
%A سنجانی, سارا
%J دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2011

[Download]