اولین همایش دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی , 2010-12-19

عنوان : ( برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه با در گرفتن قابلیتهای فنی و محدودیتهای واقعی )

نویسندگان: مصطفی رجبی مشهدی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره, کنترل فرکانس اولیه, واحدهای نیروگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021912,
author = {رجبی مشهدی, مصطفی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه با در گرفتن قابلیتهای فنی و محدودیتهای واقعی},
booktitle = {اولین همایش دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره، کنترل فرکانس اولیه، واحدهای نیروگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه با در گرفتن قابلیتهای فنی و محدودیتهای واقعی
%A رجبی مشهدی, مصطفی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J اولین همایش دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی
%D 2010

[Download]