سومین همایش ادبیات کودک(شعر کودک و نوجوان) , 2011-05-09

عنوان : ( بررسی شعر پریا از احمد شاملو از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی(کاربرد زبان کودکانه و دیگر عناصر زبانی در پوشیده گویی و بیان غیرمستقیم) )

نویسندگان: شهلا شریفی , زهرا حامدی شیروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل گفتمان انتقادی که امروزه به گرایشی بین رشته ای در علوم اجتماعی تبدیل شده است از اواسط دهه 1960 تا اواسط دهه 1970 ریشه در جنبش انتقادی ادبیات، زبانشناسی، هرمنوتیک و تبارشناسی و دیرینه شناسی میشل فوکو دارد.

کلمات کلیدی

, پریا, احمد شاملو, تحلیل گفتمان انتقادی, پوشیده گویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021927,
author = {شریفی, شهلا and حامدی شیروان, زهرا},
title = {بررسی شعر پریا از احمد شاملو از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی(کاربرد زبان کودکانه و دیگر عناصر زبانی در پوشیده گویی و بیان غیرمستقیم)},
booktitle = {سومین همایش ادبیات کودک(شعر کودک و نوجوان)},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {پریا; احمد شاملو; تحلیل گفتمان انتقادی; پوشیده گویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شعر پریا از احمد شاملو از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی(کاربرد زبان کودکانه و دیگر عناصر زبانی در پوشیده گویی و بیان غیرمستقیم)
%A شریفی, شهلا
%A حامدی شیروان, زهرا
%J سومین همایش ادبیات کودک(شعر کودک و نوجوان)
%D 2011

[Download]