اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18

عنوان : ( تأملی بر مقتضیات سطوح تغییر در برنامه درسی )

نویسندگان: اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طول تاریخ ، نو آوری های بسیاری با هدف ایجاد تحول در نظام برنامه درسی صورت گرفته است که با توجه به در نظر نگرفتن ظرافت ها و پیچیدگی های تغییر و اجرای برنامه های درسی جدید در محیط آموزشی، بعضاً با شکست مواجه شدند. با در نظر داشتن سطوح برنامه درسی در سه سطح کلی قصد شده، اجرا شده و کسب شده و تغییر در برنامه درسی، می توان از نسبت بین این دو سخن گفت که تحت عناوین تغییر قصد شده، اجرا شده و کسب شده (که هریک اقتضائات و شرایط خاص خود را دارند)، معنا می یابند. نوشتار حاضر با بررسی برخی تغییرات صورت گرفته در نظام برنامه درسی و واکاوی مقتضیات مربوط به هریک از سطوح تغییر، به ذکر برخی دلایل ممکن برای عدم توفیق در امر تغییر برنامه های درسی می پردازد. این نوشتار با بیان پیشنهاد ها و راه کارهایی به برنامه ریزان و دست اندر کاران مربوطه و عطف توجه آنان به ویژگی ها و شرایط و پیچیدگی های خاص هر سطح به پایان رسیده است.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی قصد شده, برنامه درسی اجرا شده – برنامه درسی کسب شده , سطوح برنامه درسی, تحول بنیادین, سطوح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021956,
author = {زرقانی, اعظم and امین خندقی, مقصود},
title = {تأملی بر مقتضیات سطوح تغییر در برنامه درسی},
booktitle = {اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {برنامه درسی قصد شده- برنامه درسی اجرا شده – برنامه درسی کسب شده - سطوح برنامه درسی- تحول بنیادین- سطوح تغییر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأملی بر مقتضیات سطوح تغییر در برنامه درسی
%A زرقانی, اعظم
%A امین خندقی, مقصود
%J اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران
%D 2011

[Download]