سومین همایش ملی آموزش , 2011-05-18

عنوان : ( واکاوی تبیین عوامل مؤثر بر درگیری شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , فاطمه کردافشاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت شناخت در فرآیند یادگیری و تأثیرش بر توجه داشتن، یاد گرفتن و به یاد آوردن پرداختن به آن را ضروری ساخته است. جریان‌های فکری و ذهنی حاکم بر رفتار به‌نحو مؤثری بر یادگیری تأثیرگذار است و نظر به تحولات روزافزون در جهت الکترونیکی شدن یادگیری در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه به تبیین عوامل مؤثر بر درگیری‌های شناختی پرداخته شود. درگیری شناختی یک نشان روان‌شناختی در فرآیند یادگیری بوده و به معنای انگیزه و کوشش برای یادگیری است. سؤال تحقیق حاضر مربوط به عواملی است که درگیری‌های شناختی را افزایش و یا کاهش می‌دهند. هدف از این تحقیق واکاوی مطالعات و پژوهش‌های انجام شده درباره‌ی عوامل مؤثر بر درگیری‌های شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی است. نتایج مبین این است که عواملی نظیر جنسیت، تفاوتهای فردی، انگیزه تشریک مساعی در یادگیری و در افزایش و کاهش درگیری شناختی مؤثرند. طبق نتایج به دست آمده از مطالعات مختلف داخلی و خارجی می‌توان گفت که تشویق یادگیرنده، برجسته ساختن اطلاعات، تنوع مطالب و تناسب آن با تفاوتهای فردی یادگیرندگان، تناسب سطح دشواری مطالب با سطح شناختی یادگیرنده و انگیزش درونی بر افزایش یادگیری و درک حقیقت تکالیف مؤثرند.

کلمات کلیدی

, یادگیری الکترونیکی, درگیری شناختی, محیط یادگیری, طراحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021959,
author = {امین خندقی, مقصود and کردافشاری, فاطمه},
title = {واکاوی تبیین عوامل مؤثر بر درگیری شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی},
booktitle = {سومین همایش ملی آموزش},
year = {2011},
location = {دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ايران},
keywords = {یادگیری الکترونیکی، درگیری شناختی، محیط یادگیری، طراحی آموزشی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی تبیین عوامل مؤثر بر درگیری شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی
%A امین خندقی, مقصود
%A کردافشاری, فاطمه
%J سومین همایش ملی آموزش
%D 2011

[Download]