همایش برنامه درسی تربیت معلم , 2011-03-01

عنوان : ( کاوشی در میزان توجه به موضوع برنامة درسی تربیت معلم در حوزة تخصصی برنامة درسی ایران )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , مرضیه نامخواه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مباحث برنامه درسی تربیت معلم در حوزه تخصصی برنامه درسی ایران انجام گرفته است. در راستای تحقق این هدف، میزان توجه واحدهای درسی مقاطع کارشناسی رشته علوم تربیتی با گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته برنامه درسی، کتاب های تخصصی منتشره در حوزه برنامه درسی، پایان نامه های مربوط به حوزه برنامه درسی و مقالات تخصصی منتشر شده در مجلات حوزه برنامه درسی در ایران بررسی شده است. این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری آن شامل چهار زیرگروه: 1) واحدهای درسی مقاطع کارشناسی رشته علوم تربیتی با گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته برنامه درسی 2) کتاب های تخصصی منتشر حوزه برنامه درسی، 3) پایان نامه های انجام شده در کشور و دارای عبارت تربیت معلم درعنوان آنها و 4) مقالات تخصصی منتشر شده در مجلات حوزه برنامه درسی در کشور می باشد. اطلاعات موردنیاز برای توصیف وضع موجوداز طریق فهرست وارسی (چک لیست) و بررسی اسنادی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات،پایگاه اطلاعات علمی ایران و برنامه های مصوب وزارت علوم در ارتباط با واحدهای درسی دانشگاهی گردآوری شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که علیرغم اهمیتی که برنامه درسی تربیت معلم دارد، توجه چندانی به این موضوع نشده است، و مباحث مربوط به برنامه درسی تربیت معلم موضوعی مغفول در حوزه تخصصی برنامه درسی کشورمان است.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, تربیت معلم, ایران, پایان نامه, مجله, کتاب درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021964,
author = {امین خندقی, مقصود and نامخواه, مرضیه},
title = {کاوشی در میزان توجه به موضوع برنامة درسی تربیت معلم در حوزة تخصصی برنامة درسی ایران},
booktitle = {همایش برنامه درسی تربیت معلم},
year = {2011},
location = {دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ايران},
keywords = {برنامه درسی، تربیت معلم، ایران، پایان نامه، مجله، کتاب درسی تخصصی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاوشی در میزان توجه به موضوع برنامة درسی تربیت معلم در حوزة تخصصی برنامة درسی ایران
%A امین خندقی, مقصود
%A نامخواه, مرضیه
%J همایش برنامه درسی تربیت معلم
%D 2011

[Download]