اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18

عنوان : ( رویکردهای تحول در برنامه های درسی تربیت دینی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: بررسی تحلیلی - نظری )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , اصغر ابراهیمی هرستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تربیت دینی دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش، به منظور پرورش افرادی آگاه به دین و عامل به آن، اهمیت ویژه ای دارد. اگر دانش آموزان به علوم متداول مسلط باشند، ولی از تربیت دینی متناسب با سن خود بی بهره بمانند، اهداف اساسی نظام آموزش و پرورش محقق نشده است. با توجه به پژوهشهای مربوط به تربیت دینی دانش آموزان، برنامه های درسی فعلی تربیت دینی پاسخگوی نیازهای آنان نیست و تحول اساسی در این زمینه لازم است. بر همین اساس، هدف این پژوهش نظری-تحلیلی بررسی راهکارهای ایجاد تحول در برنامه های درسی تربیت دینی نظام آموزش و پرورش، براساس آرای محققان و صاحبنظران این حوزه، با مرور و تحلیل پژوهش ها و مطالعات مربوط بوده و درصدد پاسخگویی به این سوالات است: 1- چه راهکارهایی برای تغییر و تحول در برنامه درسی تربیت دینی قابل طرحند؟ و 2- این راهکارهای پیشنهادی به چند دسته قابل تقسیم هستند؟ یافته ها حاکی از آن است که این راهکارها، تحول در دو سطح بنیادین و روشی را در برنامه های درسی تربیت دینی اساس قرارداده اند. در سطح بنیادین به مواردی همچون تبیین فلسفه تربیتی اسلام، اتخاذ رویکرد تلفیقی و میان رشته ای در برنامه های درسی و محورقرار دادن تربیت دینی در همه برنامه های درسی، تبیین فرایند دین یابی در بستر تجربه درونی و زمینه سازی برای تبلور ارزشها در خویشتن، برنامه-ریزی برای استفاده از پتانسیلهای آموزش غیررسمی و ... اشاره شده و در سطح روشی نیز مواردی همچون استفاده از شیوه اکتشافی، ایجاد فضای معنوی در مدرسه، استفاده از ابزارها و روشهای ترغیبی-انگیزشی، استفاده از روشهای غیرمستقیم، الگودهی، استفاده از روشهای فعال، استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات، تحلیل و تفهیم متناسب با سطح فهم دانش آموز و ... مطرح شده است.

کلمات کلیدی

, تربیت دینی, برنامه درسی, تحول بنیادی, تحول روشی, آموزش و پرورش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021968,
author = {امین خندقی, مقصود and ابراهیمی هرستانی, اصغر},
title = {رویکردهای تحول در برنامه های درسی تربیت دینی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: بررسی تحلیلی - نظری},
booktitle = {اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {تربیت دینی، برنامه درسی، تحول بنیادی، تحول روشی، آموزش و پرورش.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکردهای تحول در برنامه های درسی تربیت دینی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: بررسی تحلیلی - نظری
%A امین خندقی, مقصود
%A ابراهیمی هرستانی, اصغر
%J اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران
%D 2011

[Download]