همایش برنامه درسی تربیت معلم , 2011-03-01

عنوان : ( تأملی بر ابعاد محتوای مطلوب در برنامه های درسی تربیت معلم و مصادیق آن برای برنامه درسی نظام تربیت معلم ایران )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , مرضیه جامه بزرگ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود تعلیم و تربیت هر کشور در گرو بهبود کیفیت تربیت معلم آن است و کیفیت تربیت معلم و تدریس به منابع آموزشی، به ویژه برنامه درسی بستگی زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی محتوای مطلوب برنامه های درسی تربیت معلم صورت گرفته است. در این پژوهش، با تحلیل و بررسی مجموعه تحقیقات انجام شده در این زمینه، عوامل و شرایط تاثیرگذار، ویژگیها و خصوصیات لازم برای محتوای مطلوب در برنامه های درسی به تفکیک ارائه و معرفی شده و در آخر، با توجه به این عوامل، راهکارها و پیشنهاداتی به منظور ارتقای وضعیت موجود محتوای این برنامه ها در نظام تربیت معلم ایران ارائه می گردد. توجه به جنبه های مربوط به فراگیر (تناسب محتوا با نیازها و مقاصد دانشجو-معلمان، سازمان یافتن محتوا بر اساس شاگردمداری، توسعه و تقویت مهارتهای شناختی، قدرت تفکر، فهم نقادانه پدیده ها و تحقق صفات انسانی و خودشکوفایی دانشجو-معلمان)، حوزه تخصصی دانش (تأکید بر فرایند یاددهی-یادگیری در تهیه محتوا، توجه به حقایق حرفه ای در کنار دریافتهای علمی، تهیه و تنظیم محتوا بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد ظرفیت پژوهشی در محتوای برنامه ها، توجه به مؤلفه تدریس در تهیه و تنظیم محتوا) و نیازها و مسائل اجتماعی (آینده نگری و گسترش افق دید دانشجو-معلمان نسبت به مسائل، جهانی سازی و وقوع تغییرات بنیادی در نمایه های فضایی و زمانی حیات اجتماعی، تغییر نیازهای اجتماعی و خلق مفاهیمی جدید از آنها و انفجار دانش یا رشد و تحول سریع در حوزه های علمی و معرفتی) در محتوای برنامه های تربیت معلم بررسی و بر این اساس، پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, تربیت معلم, برنامه درسی, محتوای مطلوب, تحول,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021973,
author = {امین خندقی, مقصود and جامه بزرگ, مرضیه},
title = {تأملی بر ابعاد محتوای مطلوب در برنامه های درسی تربیت معلم و مصادیق آن برای برنامه درسی نظام تربیت معلم ایران},
booktitle = {همایش برنامه درسی تربیت معلم},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {تربیت معلم، برنامه درسی، محتوای مطلوب، تحول، ایران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأملی بر ابعاد محتوای مطلوب در برنامه های درسی تربیت معلم و مصادیق آن برای برنامه درسی نظام تربیت معلم ایران
%A امین خندقی, مقصود
%A جامه بزرگ, مرضیه
%J همایش برنامه درسی تربیت معلم
%D 2011

[Download]