همایش برنامه درسی تربیت معلم , 2011-03-01

عنوان : ( بررسی تطبیقی برنامه درسی نظام تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , عبدالحمید کم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی برنامه درسی نظام تربیت معلم ایران و ترکیه است. کیفیت تربیت معلم به میزان بسیار به منابع آموزشی بویژه برنامه درسی بستگی دارد. در سال های اخیر پژوهشگران آموزشی به اهمیت برنامه درسی در حکم متغیری موجود میان نظام های آموزشی کشورها و همچنین عامل بازده های آموزشی توجه کرده اند و برای بازسازی و اصلاح نظام تربیت معلم کشورها بر اصلاح برنامه درسی و روش های تدریس تأکید شده است. از آنجا که میان نظام های آموزشی کشورها تفاوت هایی وجود دارد و تربیت معلم نیز از این قاعده مستثنی نیست، سعی شده است تا مقایسه ای میان دو کشور (ایران و ترکیه) از لحاظ شرایط جذب و پذیرش داوطلبان معلمی، روشهای تدریس، مدت تحصیل و جایگاه فاوا در مراکز تربیت معلم انجام گیرد. در این پژوهش سعی می شود تا به سؤالاتی نظیر چگونگی اهداف، محتوا، فرایندهای یاددهی- یادگیری، روش های ارزیابی و دوره کارورزی در برنامه درسی تربیت معلم دو کشور پاسخ داده شود. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که برنامه درسی تربیت معلم دو کشور از لحاظ نوع آموزش و روش های تدریس و شرایط جذب داوطلبان معلمی دارای شباهت هایی هستند. در بررسی نظام تربیت معلم ترکیه آنچه که جلب توجه می کند شباهت بسیار برنامه درسی نظام تربیت معلم این کشور با کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که به تقلید از نظام آموزش عالی آمریکا طراحی شده است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از طریق مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه ای با تأکید بر تحلیل مطالعات و پژوهش های انجام شده در این زمینه و مطالعه مقالات مرتبط داخلی و خارجی، گزارش-های تحقیقی و پرسش از کارکنان نظام تربیت معلم گردآوری شده است.

کلمات کلیدی

, تربیت معلم, برنامه درسی, هدف, محتوا, ارزیابی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021974,
author = {امین خندقی, مقصود and کم, عبدالحمید},
title = {بررسی تطبیقی برنامه درسی نظام تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه},
booktitle = {همایش برنامه درسی تربیت معلم},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {تربیت معلم، برنامه درسی، هدف، محتوا، ارزیابی، فاوا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تطبیقی برنامه درسی نظام تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه
%A امین خندقی, مقصود
%A کم, عبدالحمید
%J همایش برنامه درسی تربیت معلم
%D 2011

[Download]