همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام , 2011-07-11

عنوان : ( تاملی بردیدگاههای مختلف درخصوص حل مساله و فرایندهای آن درآموزش علوم وتبیین دلالت های آن برای برنامه درسی )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , علی برائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مهم ترین آراء مطرح شده در خصوص حل مساله و فرایندهای آن ازمنظردیدگاههای مختلف و ارائه دلالت هایی- باتوجه به این بررسی- برای بهبود برنامه درسی علوم ابتدایی انجام گرفته است.مطالعه با روش تحلیلی - نظری انجام گرفته است و یافته های کلی حاکی از آن است که حل مساله از جنبه های مختلف مورد توجه مربیان،دانشمندان وسایر علاقه مندان به آموزش قرار گرفته است ؛ازبین این دانشمندان می توان افرادی چون جان دیویی،فلوید رابینسون،نزو،کوگان،درزوریلا و گلدفرید را نام برد.ازبین این دانشمندان ،جان دیویی وفلوید رابینسون به طور مفصل تری به این فرایند پرداخته اند.از بررسی نظریات این دو دلالت هایی چون:توجه بیشتر به مرحله نتیجه گیری یا همان ملاحظه اثرات به منظور اصلاح نقاط ضعف وتقویت نقاط قوت دانش آموز،استفاده از واقعیات زندگی و موقعیت های ملموس در آموزش علوم(به خصوص درفعالیت های مساله محور)به منظور ایجاد انگیزه مضاعف یادگیری در دانش آموز، ،توجه به زیر مهارتهای حل مساله- که برای مهارت حل مساله پیش نیاز هستند- در سال های آغازین دوره ابتدایی(زیر مهارتهایی چون:مشاهده،اندازه گیری،فرضیه سازی)و...را می توان برای بهبود برنامه درسی علوم استنتاج نمود.

کلمات کلیدی

, حل مساله, برنامه درسی, آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021977,
author = {امین خندقی, مقصود and برائی, علی},
title = {تاملی بردیدگاههای مختلف درخصوص حل مساله و فرایندهای آن درآموزش علوم وتبیین دلالت های آن برای برنامه درسی},
booktitle = {همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام},
year = {2011},
location = {کیش, ايران},
keywords = {حل مساله، برنامه درسی، آموزش علوم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاملی بردیدگاههای مختلف درخصوص حل مساله و فرایندهای آن درآموزش علوم وتبیین دلالت های آن برای برنامه درسی
%A امین خندقی, مقصود
%A برائی, علی
%J همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام
%D 2011

[Download]