تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (27), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (47-56)

عنوان : ( ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن )

نویسندگان: یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از کشورها، ضایعات محصول‌های کشاورزی اکثراً به علت فرایندهای اکسیداسیونی و حمله میکروارگانیسم‌ها در انبار صورت می‌گیرد. در عین حال بسیاری از گیاهان، حاوی ترکیب‌هایی با فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالا و خواص ضد قارچی قوی می‌باشند که می‌توانند به صورت نگاهدارنده‌های طبیعی به‌کار برده شوند. به منظور بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی انار، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار صورت پذیرفت. در این پژوهش اثر 3 قسمت مختلف گیاه انار (پوست میوه، بذور، برگ) و 2 حلال مصرفی (آبی و متانولی) با 4 غلظت (ppm 0، 500، 1000، 1500) بر روی دو نوع قارچ پس از برداشت (Alternaria citri و Aspergillus niger) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره متانولی پوست میوه انار با میانگین‌های 6/47 و 7/37 درصد به ترتیب بیشترین اثر بازدارندگی را بر رشد میسلیوم‌ها (Inhibitory of Mycelia Growth (IMG)) و جوانه‌زنی اسپور (Inhibitory of Spore Germination (ISG)) قارچ‌ها دارا بود. همچنین محتوای فنولیک پوست میوه انار 8/1 برابر محتوای فنولیک برگ آن و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی پوست میوه، بذور و برگ درخت انار به ترتیب برابر 3/55، 7/35 و 4/16 درصد مشخص گردید. بنابراین به نظر می‌رسد محتوای فنولیکی بالای پوست و بذور انار می‌تواند خاصیت ضد قارچی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی قوی این عصاره‌ها را بوجود آورد.

کلمات کلیدی

, برگ انار, بذور انار, پوست میوه انار, عصاره متانولی و فعالیت ضد قارچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022026,
author = {سلاح ورزی, یحیی and تهرانی فر, علی and جهانبخش مشهدی, وحید},
title = {ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2011},
volume = {27},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-0905},
pages = {47--56},
numpages = {9},
keywords = {برگ انار، بذور انار، پوست میوه انار، عصاره متانولی و فعالیت ضد قارچی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن
%A سلاح ورزی, یحیی
%A تهرانی فر, علی
%A جهانبخش مشهدی, وحید
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2011

[Download]