سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت , 2011-05-18

عنوان : ( مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب/ آلومینا درون کانال مربعی و مثلثی به کمک نرم افزار فلوئنت )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , عفت سعیدی , سیدمصطفی نوعی باغبان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب/ آلومینا درون کانال مربعی و مثلثی در شرایط جریان آرام پایدارو شرایط مرزی بار حرارتی یکنواخت دیواره به کمک نرم افزار فلوئنت به صورت عددی بررسی شده است. برای مدل کردن جریان نانوسیال از مدل پراکندگی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از فلوئنت بیانگر بهبود انتقال حرارت در هر دو کانال با افزایش غلظت نانوذرات آلومینا و کاهش ابعاد نانوذرات می باشد.

کلمات کلیدی

, کانال مربعی, کانال مثلثی , جریان آرام, مدل پراکندگی , نانوسیال, فلوئنت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022058,
author = {زینالی هریس, سعید and سعیدی, عفت and نوعی باغبان, سیدمصطفی},
title = {مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب/ آلومینا درون کانال مربعی و مثلثی به کمک نرم افزار فلوئنت},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت},
year = {2011},
location = {تهران دانشگاه علم و صنعت, ايران},
keywords = {کانال مربعی- کانال مثلثی - جریان آرام- مدل پراکندگی - نانوسیال- فلوئنت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب/ آلومینا درون کانال مربعی و مثلثی به کمک نرم افزار فلوئنت
%A زینالی هریس, سعید
%A سعیدی, عفت
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%J سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
%D 2011

[Download]