پژوهش های کاربردی زراعی, شماره (71), سال (2006-9) , صفحات (31-35)

عنوان : بررسي كوكسيديوز باليني در تعدادي از مزارع پرورش مرغ تخمگذار ( بررسی کوکسیدیوز بالینی در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار )

نویسندگان: محمود ادیب نیشابوری , غلامرضا رزمی , غلامعلی کلیدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه بطور هفتگی ازسنین 3 تا 13 هفتگی مزارع مرغ تخمگذارمورد بازدید قرار گرفتند ودر هربار بمنظور تعیین O.P.G از نقاط مختلف بستر نمونه برداری شد. در صورت بروز فرم بالینی بیماری , تعداد حداقل 5 لاشه به ازای 10000 قطعه , جهت تشخیص نوع گونه آیمریا کالبد گشایی شده واز روده نمونه برداری گردید. در طی این مدت , 6 مرغداری (35%) به فرم بالینی بیماری و 4 مرغداری دیگر فقط آلودگی دربستر مشاهده گردید. در این بررسی ارتباط معنی داری بین تغییرات O.P.G بستر و بروز فرم بالینی بیماری وجود داشتP<0.05)). بیشترین موارد کوکسیدیوز بالینی در سیستم پرورشی بستر در 5 مرغداری(50%) و کمترین آن در سیستم پرورشی قفس با یک مرغداری (14%) دیده شد. همه مرغداریهای واجد علائم بیماری ،جمعیتی بیش از ظرفیت سالن داشته و تا هنگام بروز بیماری از هیچ داروی کوکسدیواستات استفاده ننموده بودند. اگر چه فرم بالینی بیماری در سنین 3تا9 هفتگی مشاهده شد, اما بیشترین موارد در سنین 7 تا 9 هفتگی گزارش گردید. در این مطالعه , آیمریا آسرولینا در 8 مرغداری (47%) , آیمریا ماگزیما در 9 مرغداری (53%) , آیمریا نکاتریکس در 7 مرغداری( 41% ) و آیمریا تنلا در6 مرغداری( 35%) تعیین گردید.مطالعات تشخیصی بر روی گونه ایحاد کننده فرم بالینی نشان داد که آیمریا نکاتریکس در 83% موارد وآیمریا تنلا در 17% موارد نقش داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده ، کوکسیدیوز بالینی در نیمچه های مرغ تخمگذار شهرستان مشهد شایع بوده و لازم است برنامه های کنترلی بر علیه بیماری اجرا گردد. واژه های کلیدی: کوکسیدیوز بالینی،مرغ تخمگذار،آیمریا ، OPG

کلمات کلیدی

بررسی کوکسیدیوز بالینی در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102211,
author = {محمود ادیب نیشابوری and رزمی, غلامرضا and کلیدری, غلامعلی},
title = {بررسي كوكسيديوز باليني در تعدادي از مزارع پرورش مرغ تخمگذار},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2006},
number = {71},
month = {September},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {31--35},
numpages = {4},
keywords = {بررسی کوکسیدیوز بالینی در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي كوكسيديوز باليني در تعدادي از مزارع پرورش مرغ تخمگذار
%A محمود ادیب نیشابوری
%A رزمی, غلامرضا
%A کلیدری, غلامعلی
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2006

[Download]