نخستین همایش فرا ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10

عنوان : ( بررسی خواص فیزیکی خربزه قصری و خاتونی )

نویسندگان: حسن دروگر , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمد حسین سعیدی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق خواص فیزیکی دو رقم تجاری خربزه در خراسان (خربزه خاتونی و خربزه قصری) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نمونه ها به ترتیب از مزارع تربت جام و مشهد تهیه شده و در درجه حرارت 3 تا 4 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 95-90 درصد نگهداری شدند. اندازه و رقم به عنوان تیمار در نظر گرفته شده و اثر آن بر مشخصه های جرم، حجم، چگالی، کرویت، میانگین قطر هندسی، مساحت سطح و ضریب اصطکاک غلتشی بر روی سطوح آهن گالوانیزه و چوب تعیین گردید. برای تحلیل از طرح فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی استفاده شد. معادلات رگرسیونی حجم، جرم، مساحت سطح و ابعاد (طول، عرض و ضخامت) با میانگین قطر هندسی برای خربزه قصری و خاتونی محاسبه شد که در همه موارد ضریب همبستگی بالاتر از 85/0 بود. نتایج نشان داد خربزه خاتونی از نظر میانگین قطر هندسی، حجم، جرم، چگالی، مساحت سطح و ضریب کرویت از خربزه قصری بزرگتر ولی از نظر ضریب اصطکاک غلتشی بر روی سطوح آهن گالوانیزه و چوب و از آن کوچکتر است.

کلمات کلیدی

, خربزه خاتونی, خربزه قصری و خواص فیزیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022111,
author = {دروگر, حسن and خجسته پور, مهدی and عمادی, باقر and محمد حسین سعیدی راد},
title = {بررسی خواص فیزیکی خربزه قصری و خاتونی},
booktitle = {نخستین همایش فرا ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {خربزه خاتونی، خربزه قصری و خواص فیزیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص فیزیکی خربزه قصری و خاتونی
%A دروگر, حسن
%A خجسته پور, مهدی
%A عمادی, باقر
%A محمد حسین سعیدی راد
%J نخستین همایش فرا ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
%D 2011

[Download]