دوازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح , 2011-05-10

عنوان : ( اثر مقدار نانوالماس و زمان التراسونیک روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش التراسونیک )

نویسندگان: سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , محمدحسن عوض کننده قراول , مسعود محمدطاهری , مریم عباسی , کیوان مصدق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه از نانو ذرات سخت (سرامیکی) به طور رایجی به عنوان تقویت‌کننده در زمینه‌های پلیمری استفاده می‌شود. نانو الماس یکی از اعضای جدید خانواده کربن در مقیاس نانو می‌باشد که پتانسیل بالایی را به عنوان تقویت‌کننده در پلیمرها از خود نشان می‌دهد. در این رابطه نانوالماس انفجاری که به طور صنعتی تولید می‌شود علاوه بر مزایای تکنیکی، از نظر اقتصادی نیز نسبت به سایر اعضای خانواده نانو کربن برتری دارد. لذا هدف از این بررسی، مطالعه اثر افزودن نانو ذرات الماس انفجاری به پلیمر پایه اکریلیک روی مقاومت به خراش آن می‌باشد. برای این منظور از نانوذرات الماس انفجاری با ابعاد nm6-4 استفاده گردیده و پوشش‌های حاوی 5/0، 5/1 و wt.%3 از این ذرات به روش التراسونیک تولید گردیدند. همچنین اثر مدت‌زمان التراسونیک بر روی مقاومت به خراش نمونه‌ها بررسی شد. بر اساس نتایج آزمون خراش مشخص گردید که افزایش زمان التراسونیک در نمونه‌های حاوی wt.%5/0 مقاومت به خراش را ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌دهد اما در نمونه‌های حاوی wt.%5/1 روند به طور پیوسته کاهشی است. اثر افزودن مقدار نانو ذرات الماس به مدت زمان التراسونیک وابسته است.

کلمات کلیدی

واژه‌های کلیدی: پوشش های نانوکامپوزیتی؛ نانوالماس؛ مقاومت به خراش؛ آسیاکاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022127,
author = {سجادی, سیدعبدالکریم and زبرجد, سیدمجتبی and عوض کننده قراول, محمدحسن and محمدطاهری, مسعود and عباسی, مریم and کیوان مصدق},
title = {اثر مقدار نانوالماس و زمان التراسونیک روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش التراسونیک},
booktitle = {دوازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح},
year = {2011},
location = {اصفهان (دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر), ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی: پوشش های نانوکامپوزیتی؛ نانوالماس؛ مقاومت به خراش؛ آسیاکاری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مقدار نانوالماس و زمان التراسونیک روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش التراسونیک
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A عوض کننده قراول, محمدحسن
%A محمدطاهری, مسعود
%A عباسی, مریم
%A کیوان مصدق
%J دوازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح
%D 2011

[Download]