دوازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح , 2011-05-10

عنوان : ( اثر فرآوری سطحی نانوالماس انفجاری روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش آسیاکاری )

نویسندگان: سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , محمدحسن عوض کننده قراول , مسعود محمدطاهری , مریم عباسی , کیوان مصدق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوالماس انفجاری یکی از مواد نو در خانواده نانوکربن می‌باشد که امروزه توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. اندازه ذرات بسیار کوچک آن منجر به خواص سطحی استثنایی می‌شود. به علاوه، قابلیت تولید صنعتی آن منجر به کاهش قیمت نسبت به سایر اعضای خانواده نانو کربن می‌گردد. هدف از این تحقیق، تعیین اثر افزودن نانوالماس انفجاری بر مقاومت به خراش پوشش‌های نانوکامپوزیتی شفاف پایه اکریلیک می‌باشد. برای این منظور از نانوذرات الماس انفجاری با ابعاد nm6-4 استفاده گردیده و پوشش‌های حاوی 5/0 و wt.%5/1 از این ذرات به روش آسیاکاری تولید شدند. برای تعیین اثر نوع فرآوری، دو اصلاح سطحی بر روی نانوذرات اعمال گردید. در روش اول ذرات در اتمسفر هوا عملیات حرارتی (اکسید) شده و در روش دوم علاوه بر اکسیداسیون در هوا، در مخلوط اسید‌های غلیظ بیش‌تر اکسید شده تا در سطح آن گروه‌های کربوکسیلی به طور غالب به وجود آیند. بر اساس آزمون خراش مشخص گردید که افزودن نانوذرات بدون فرآوری سطحی منجر به افت مقاومت به خراش می‌گردد اما فرآوری سطحی اعمال شده منجر به افزایش قابل ملاحظه مقاومت به خراش (تا حدود %40) می‌گردد. در این رابطه اکسیداسیون در هوا بهترین نتیجه را می‌دهد.

کلمات کلیدی

واژه‌های کلیدی: پوشش های نانوکامپوزیتی؛ نانوالماس؛ مقاومت به خراش؛ آسیاکاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022128,
author = {سجادی, سیدعبدالکریم and زبرجد, سیدمجتبی and عوض کننده قراول, محمدحسن and محمدطاهری, مسعود and عباسی, مریم and کیوان مصدق},
title = {اثر فرآوری سطحی نانوالماس انفجاری روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش آسیاکاری},
booktitle = {دوازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح},
year = {2011},
location = {اصفهان (دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر), ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی: پوشش های نانوکامپوزیتی؛ نانوالماس؛ مقاومت به خراش؛ آسیاکاری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر فرآوری سطحی نانوالماس انفجاری روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش آسیاکاری
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A عوض کننده قراول, محمدحسن
%A محمدطاهری, مسعود
%A عباسی, مریم
%A کیوان مصدق
%J دوازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح
%D 2011

[Download]