تحقیقات دامپزشکی, دوره (61), شماره (2), سال (2006-10) , صفحات (143-145)

عنوان : گزارش بروز يك مورد هيستومونيازيس در بوقلمونهاي شهرستان مشهد ( گزارش بروز یک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد )

نویسندگان: غلامرضا رزمی , محمدرضا باسامی , محسن ملکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بهمن ماه 1382 تعدادی از لاشه های بوقلمون که با علائم سیاه شدن تاج و اسهال تلف شده بودند مورد کالبد گشایی قرار گرفتند. در کالبد گشایی کبد وروده ها متورم و پرخون بوده ودر هر دو بافت نقاط نکروتیک و خاکستری در مخاط روده و پارانشیم کبد مشاهده می گردید.با توجه به علائم بالینی وکالبد گشایی ، به بیماری هیستومونیازیس مشکوک شدیم و جهت تشخیص قطعی از سکوم و کبد بوقلمونهای تلف شده جهت بررسیهای انگل شناسی و پاتولوژیک نمونه برداری شد. پس از رنگ آمیزی گسترشهای مخاط سکوم و کبد با گیمسا ، در گسترش تهیه شده از مخاط سکوم و مقاطع بافتی تهیه شده از کبد ، هیستوموناس مله اگریدیس مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

گزارش بروز یک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102213,
author = {رزمی, غلامرضا and باسامی, محمدرضا and ملکی, محسن},
title = {گزارش بروز يك مورد هيستومونيازيس در بوقلمونهاي شهرستان مشهد},
journal = {تحقیقات دامپزشکی},
year = {2006},
volume = {61},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-2525},
pages = {143--145},
numpages = {2},
keywords = {گزارش بروز یک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گزارش بروز يك مورد هيستومونيازيس در بوقلمونهاي شهرستان مشهد
%A رزمی, غلامرضا
%A باسامی, محمدرضا
%A ملکی, محسن
%J تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 2006

[Download]