بهداشت روانی دانشجویان , 2011-05-02

عنوان : ( بررسی نقش هوش معنوی در کیفیت زندگی دانشجویان )

نویسندگان: فاطمه غفرانی , محمدسعید عبدخدائی , مصطفی بلقان آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهداشت روانی دانشجویان

کلمات کلیدی

, هوش معنوی , کیفیت زندگی , دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022132,
author = {فاطمه غفرانی and عبدخدائی, محمدسعید and بلقان آبادی, مصطفی},
title = {بررسی نقش هوش معنوی در کیفیت زندگی دانشجویان},
booktitle = {بهداشت روانی دانشجویان},
year = {2011},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {هوش معنوی - کیفیت زندگی - دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش هوش معنوی در کیفیت زندگی دانشجویان
%A فاطمه غفرانی
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A بلقان آبادی, مصطفی
%J بهداشت روانی دانشجویان
%D 2011

[Download]