همایش کشوری آموزش پزشکی , 2011-04-30

عنوان : ( ارزشیابی مؤلفه های برنامه درسی در نظام آموزش پرستاری در نیل به اجتماعی نمودن دانشجویان )

نویسندگان: اسحق ایلدر آبادی , بهروز مهرام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزشیابی مؤلفه های برنامه درسی در نظام آموزش پرستاری در نیل به اجتماعی نمودن دانشجویان

کلمات کلیدی

, اجتماعی شدن, پرستاری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022157,
author = {اسحق ایلدر آبادی and مهرام, بهروز},
title = {ارزشیابی مؤلفه های برنامه درسی در نظام آموزش پرستاری در نیل به اجتماعی نمودن دانشجویان},
booktitle = {همایش کشوری آموزش پزشکی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اجتماعی شدن، پرستاری، ارزشیابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزشیابی مؤلفه های برنامه درسی در نظام آموزش پرستاری در نیل به اجتماعی نمودن دانشجویان
%A اسحق ایلدر آبادی
%A مهرام, بهروز
%J همایش کشوری آموزش پزشکی
%D 2011

[Download]