همایش کشوری آموزش پزشکی , 2011-04-30

عنوان : ( مقایسه احساس برابری و عدالت در محیط آموزشی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس سبک رهبری مدیران )

نویسندگان: مرضیه دشتی , بهروز مهرام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه احساس برابری و عدالت در محیط آموزشی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس سبک رهبری مدیران

کلمات کلیدی

, نظریه عدالت, داده و ستاده, سبک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022158,
author = {مرضیه دشتی and مهرام, بهروز},
title = {مقایسه احساس برابری و عدالت در محیط آموزشی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس سبک رهبری مدیران},
booktitle = {همایش کشوری آموزش پزشکی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نظریه عدالت، داده و ستاده، سبک رهبری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه احساس برابری و عدالت در محیط آموزشی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس سبک رهبری مدیران
%A مرضیه دشتی
%A مهرام, بهروز
%J همایش کشوری آموزش پزشکی
%D 2011

[Download]