همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه , 2011-05-16

عنوان : ( نقش شاهنامه فردوسی در حفظ و بازسازی فرهنگی و هویتی ایران پس از حمله مغول )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حملات مغول آثار زیانباری برای جامعه ایرانی به دنبال داشت.صدها هزار نفر از مردم اعم از توده های مردم ونخبگان کشته، آواره یا اسیر شدند.بسیاری از شهرها که زمانی مرکز تمدن وفرهنگ بودند، ویران شدند ویأس ونومیدی در جامعه ایرانی گسترش یافت.با این همه آن طور که تاریخ نشان می دهد،ایران وایرانی توانستند بسیاری از این مصائب را از سرگذرانده وهمچنان در سطح جهان مولد ونام آور بمانند.در بررسی عوامل این تداوم و پایداری از جمله می توان به نقش شاهنامه فردوسی اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, شاهنامه فردوسی, هویت ایرانی, حمله مغول, تمدن ایرانی- اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022221,
author = {عباسی, جواد},
title = {نقش شاهنامه فردوسی در حفظ و بازسازی فرهنگی و هویتی ایران پس از حمله مغول},
booktitle = {همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شاهنامه فردوسی، هویت ایرانی، حمله مغول، تمدن ایرانی- اسلامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش شاهنامه فردوسی در حفظ و بازسازی فرهنگی و هویتی ایران پس از حمله مغول
%A عباسی, جواد
%J همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه
%D 2011

[Download]