الدراسات الادبیه, دوره (69), شماره (69), سال (2010-1) , صفحات (21-52)

عنوان : ( نگاهی اجمالی بر مضامین مشترک در دوزبان عربی و فارسی )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط میان ایرانیان وعرب از دیر باز در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فلسفی، دینی، ادبی، لغوی، بلاغی وسایر زمینه ها در حد اعلا وجود داشته است.این ارتباطات همواره با عزّت ودوستی ومحبت همراه بوده است.از زمانی که آخرین فرستاده وپیامبر الهی حضرت محمد مصطفی(ص) بر انگیخته شد ، این ارتباطات شکل تازه ای به خود گرفت وتأکید بر مساوات میان ملّت ها وفرهنگ عربی – اسلامی از راه رحمت، تقوی وعدالت ادامه پیدا کرد. مشترکات میان دو ادب عربی وفارسی نیز از راه برخورد میان دوملت ایرانی وعرب نیز از زمان های پیشین وجود داشته که با آمدن اسلام روز به روز بر رونق آن افزوده شد.از آنجایی که زبان عربی زبان قرآن ودین جدید بود،ایرانیان برای آموزش وکسب مهارت در آن به اندازه ی اهل زبان تلاش هایی را در سطوح وسیعی آغاز کردند و با مشارکت تعدای از دانشمندان عرب وسایر سرزمین های فتح شده،از راه زبان عربی بسیاری از دانش های مکتوب قدیم را از زبان اصلی در زمینه های تاریخ، طب، شیمی، فلک، زبان، حساب، ادب وغیره ترجمه کردند.

کلمات کلیدی

, ادبیات عربی, ادبیات فارسی, مضامین مشترک, معراج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022257,
author = {اکبری, صاحبعلی},
title = {نگاهی اجمالی بر مضامین مشترک در دوزبان عربی و فارسی},
journal = {الدراسات الادبیه},
year = {2010},
volume = {69},
number = {69},
month = {January},
issn = {2009-2011},
pages = {21--52},
numpages = {31},
keywords = {ادبیات عربی- ادبیات فارسی- مضامین مشترک- معراج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی اجمالی بر مضامین مشترک در دوزبان عربی و فارسی
%A اکبری, صاحبعلی
%J الدراسات الادبیه
%@ 2009-2011
%D 2010

[Download]